User Image

Mentor M

Sound And Music

(2)
מנהל מוזיקלילימוד ניגון על קלידיםסאונד דיגיטלי
 • 2 Feedback
 • Chennai, India
 • STARTING AT ₪300

איזה כיף שדווקא בתקופה מאתגרת שכזו, ישנה פלטפורמה שמאפשרת לי ולכל אותם אמנים להמשיך ליצור ולהקדיש תשומת לב אישית לדור הבא. נפתח לי פה עולם שלם של פגישות אינטימיות עם התלמיד וזה מייצר אימפקט כבר מהפגישה הראשונה. אני נהנה מהעבודה, גם עם הטוויסט שזה מהבית ולא מהבמה. הפלטפורמה נוחה, קלה ויעילה. מומלץ ביותר

 • - מנהל מוזיקלי
 • - לימוד ניגון על קלידים
 • - סאונד דיגיטלי

Specializations

 • Sound and Music
Work Hours
Mon 09:00 - 23:00
Tue 10:00 - 19:00
Wed 10:00 - 19:00
Thu 10:00 - 21:00
Fri 11:00 - 22:00
Sat 10:00 - 18:00
Sun 08:00 - 23:56
 • User Image

  .בוציעהמ ותעד תא חיסי רבדה - תגצומה הדובעל יטנוולר אל טסקטה ןכות םאו ,טסקטה תא תיטמוטוא אורקל הפוצה ליחתי ,אירק יתימא טסקט םע הציקס תגצה תעב יכ ,איה הביסה .רחא יתימא טסקט םקמל ץלמומ אל ,יטנוולרה

  User Image

  .בוציעהמ ותעד תא חיסי רבדה - תגצומה הדובעל יטנוולר אל טסקטה ןכות םאו ,טסקטה תא תיטמוטוא אורקל הפוצה ליחתי ,אירק יתימא טסקט םע הציקס תגצה תעב יכ ,איה הביסה .רחא יתימא טסקט םקמל ץלמומ אל ,יטנוולרה

 • User Image

  .בוציעהמ ותעד תא חיסי רבדה - תגצומה הדובעל יטנוולר אל טסקטה ןכות םאו ,טסקטה תא תיטמוטוא אורקל הפוצה ליחתי ,אירק יתימא טסקט םע הציקס תגצה תעב יכ ,איה הביסה .רחא יתימא טסקט םקמל ץלמומ אל ,יטנוולרה

  User Image

  .בוציעהמ ותעד תא חיסי רבדה - תגצומה הדובעל יטנוולר אל טסקטה ןכות םאו ,טסקטה תא תיטמוטוא אורקל הפוצה ליחתי ,אירק יתימא טסקט םע הציקס תגצה תעב יכ ,איה הביסה .רחא יתימא טסקט םקמל ץלמומ אל ,יטנוולרה